Konfidencialitātes politika

SIA “123Drivers Ltd.” ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula). Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Datu apkopošanas nolūki

Apkopojot Jūsu datus mēs pamatojamies uz sekojošiem principiem:

  1. Datu apstrāde ir nepieciešama līguma, kura viena līgumslēdzējpuse esat Jūs vai uzņēmums, kuru Jūs pārstāvat izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma vai darījuma noslēgšanas.
  2. Datu apkopošana un apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
  3. Jūs esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Jūsu datus mēs apkopojam ar sekojošu nolūku:

  • Mēs apkopojam anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;
  • Mēs Jums sniedzam pakalpojumus;
  • Mēs Jums nodrošinām klientu atbalstu;
  • Mēs analizējam mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta Regulā.

Uzņēmuma SIA “123Drivers Ltd.” darbinieki un darbuzņēmēji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Atbildība par Jūsu datu apstrādi

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi, ir attiecīgais uzņēmums SIA “123Drivers Ltd.”. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, varat sūtīt e-pastu uz info@123drivers.lv

Uzņēmuma SIA “123Drivers Ltd.” darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai.

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti uzņēmuma SIA “123Drivers Ltd.” darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Datu kopums, ko mēs ievācam un apstrādājam

Lauks Apraksts
Vakance Norāda uz kādu pozīciju pieteikuma iesniedzējs piesakās.
Vārds Lieto, lai sazinātos ar pieteikuma iesniedzēju, sūtot e-pastu vai zvanot.
Uzvārds
E-pasts
Telefona numurs
Dzimšanas gads Norāda, vai pieteikuma iesniedzējs ir pietiekami vecs, lai autovadītāja apliecība būtu ar 3 gadu stāžu.
Pilsonība Norāda, vai varam likumīgi nodarbināt pieteikuma iesniedzēju.
Izglītība Norāda, vai pieteikuma iesniedzējam ir atbilstoša izglītība izvēlētajam amatam.
Uzņēmums Norāda, vai pieteikuma iesniedzējam ir atbilstoša iepriekšējā darba pieredze izvēlētajam amatam.
Amats
Laika posms
Papildus prasmes Norāda, vai pieteikuma iesniedzējam ir jebkādas papildus prasmes, kas būtu noderīgas izvēlētajam amatam
Autovadītāja apliecība Norāda, vai pieteikuma iesniedzējam ir derīga vadītāja apliecība izvēlētajam amatam.
Datums (Autovadītāja apliecība)
Kategorijas
Datorzināšanas Norāda, cik labi pieteikuma iesniedzējs prot rīkoties un izmantot datorus un tā pamatprogrammas, lai izvērtētu kandidāta spēju strādāt ar datoru aprīkojumu izvēlētajā amatā.
Valodu zināšanas (Runāšana, Rakstīšana, Lasīšana, Saprašana) Norāda pieteikuma iesniedzēja valodas prasmes, lai izvērtētu kandidāta komunikācijas spēju darba pienākumu ietvaros izvēlētajā amatā.
CV Lieto, lai izvērtētu pieteikuma iesniedzēja kvalifikāciju un piemērotību izvēlētajam amatam.

 

Datu glabāšanas ilgums

Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

  • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
  • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
  • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.

 

Jūsu iespējas piekļūt Jūsu datiem, labot tos vai dzēst

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@123drivers.lv vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Sīkdatnes un to lietošana mājas lapās

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam šeit.

Dalīšanās ar Jūsu personīgo informāciju

Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju mēs varam padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot mums uzņēmējdarbībā, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu. Šīs sabiedrības ir pilnvarotas izmantot Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju, klientu vai biznesa informāciju ar trešām pusēm tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā. Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju trešām pusēm.

 

 

 Pieteikšanās anketa vakancei